मध्य प्रदेश ( एकूण जागा: 230; ) 2023

पक्षआघाडी/विजय2018 मधील जागा
भाजप+ 163 109
काँग्रेस 66 114
भारत आदिवासी पक्ष 1 0
अपक्ष व इतर 0 0

राजस्थान ( एकूण जागा: २००;) 2023

पक्ष आघाडी/विजय 2018 मधील जागा
काँग्रेस 70 100
भाजप 115 73
बहुजन समाज पार्टी 2 6
अपक्ष व इतर 13 21

तेलंगाना ( एकूण जागा: 119; ) 2023

पक्ष आघाडी/विजय 2018 मधील जागा
तेलंगणा राष्ट्र समिती 39 88
काँग्रेस 64 19
MIM 7 7
भाजप 8 1
अपक्ष व इतर 1 4

गुजरात ( एकूण जागा: 26; ) 2019 Loaksabha

पक्ष आघाडी/विजय 2014 मधील जागा
काँग्रेस 0 0
भाजप 26 26
इतर 0 0
अपक्ष 0 0
बसप 0 0