हुतात्मा हिराजी गोमाजी पाटील

हुतात्मा हिराजी गोमाजी पाटील यांच्या जयंती निमित्त विनम्र अभिवादन