[ ]  

Anil Atmaram Adamane

Anil Atmaram Adamane
-- -- ----
anilraavpatil@yahoo.com
8888887829
Washim
आमची निष्ठा आणि प्रतिष्ठा फक्त आणि फक्त छत्रपतींच्या सिंहासनासीच आहे आमचं इमान सैंदव छत्रपतींच्या सिंहासनासीच आहे

अमची निष्ठा आणि प्रतिष्ठा फक्त आणि फक्त छत्रपतींच्या सिंहासनासीच आहे आमचं इमान सैंदव छत्रपतींच्या पायाशी

अमची निष्ठा आणि प्रतिष्ठा फक्त आणि फक्त छत्रपतींच्या सिंहासनासीच आहे आमचं इमान सैंदव छत्रपतींच्या पायाशी

Please Add Description

Anil Adamane's Election History

Sr.No.

Year

Party

Constituency

Election

Result

Description