[ EX-MLA ]  

Pramod Shantaram Jathar

Pramod Shantaram Jathar
-- -- ----
psjathar@gmail.com
9821322332
Kankavli
bjp. His constituency is located in Sindhudurg district.
Pramod Jathar is current EX-MLA from Kankavli [Kankavli]. He belongs to Bharatiya Janata Party [ BJP ].

1. In 2009 He was elected as MLA from Kankavli[ BJP ].

Please Add Description

Please Add Description

Please Add Description

Pramod Jathar's Election History

Sr.No.

Year

Party

Constituency

Election

Result

Description

1

2009

BJP

Kankavli

MLA

Won

30724