रामकृष्ण हरी, वाजवा तुतारी…!

मायबाप जनतेची सेवा, शेतकरी-कष्टकरी महिला यांचा सन्मान, महाराष्ट्राचा स्वाभिमान! रामकृष्ण हरी, वाजवा तुतारी…! लक्षात ठेवा, ‘तुतारी फुंकणारा माणूस’!