मतदारसंघात सुमारे २६ हजार पेक्षा अधिक सायकलींचे मोफत वाटप.

‘उजळूया शिक्षणाची प्रकाशवाट’ या मोहिमेखाली मतदारसंघात सुमारे २६ हजार पेक्षा अधिक सायकलींचे मोफत वाटप !