महात्मा समाज ज्योतिबा फुले यांच्या जयंती निमित्त विनम्र अभिवादन..!

महात्मा समाज ज्योतिबा फुले यांच्या जयंती निमित्त विनम्र अभिवादन..!