स्वागत

महाड येथे आरपीआय राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. ना. रामदास आठवले साहेबांचे स्वागत करताना