सिंधूताई सपकाळ जयंती

आयुष्यात होती खडतर वाट, तरी झालीस तू अनाथांची माय. सिंधूताई सपकाळ यांना जयंतीनिमित्त कोटी-कोटी नमन..!