महाराष्ट्र कृषी दिन

महाराष्ट्र कृषी दिन शेतात घाम गाळून , सोंन पिकवणाऱ्या सर्व बळीराजांचे महाराष्ट्र कृषी दिन निमित्त मनःपूर्वक शुभेच्छा...