श्री अक्कलकोट स्वामी समर्थ प्रकट दिन निमित्त सर्व नागरिकांना मंगलमय शुभेच्छा !

श्री अक्कलकोट स्वामी समर्थ प्रकट दिन निमित्त सर्व नागरिकांना मंगलमय शुभेच्छा !