स्वातंत्र चळवतील अग्रणी सेनानी लाला लजपतराय जयंती

स्वातंत्र चळवतील अग्रणी सेनानी लाला लजपतराय यांच्या जयंती निमित्त विनम्र अभिवादन.